Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

0 Hải Dương
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển áp dụng từ 1-3-2011.

Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển áp dụng từ 1-3-2011.

Trình tự xử lý sạt lở từ đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm, bình thường với 2 biện pháp là phi công trình và công trình. Biện pháp phi công trình gồm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về ý thức, trách nhiệm phòng ngừa và xử lý sạt lở; nghiên cứu, quan trắc, thông báo diễn biến sạt lở; di dời dân cư, nhà cửa, công trình ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiểm tra, ngăn chặn khai thác cát, sỏi, khoáng sản... trái phép; trồng cây chắn sóng; áp dụng công nghệ mới để xử lý sạt lở. Biện pháp công trình gồm xây kè phòng, chống sạt lở.

Quy chế áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động liên quan đến bờ sông, bờ biển trên lãnh thổ Việt Nam, trừ bờ sông, suối biên giới

Hải Dương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top