Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

0 Quang Trường
ANTD.VN -  Sáng nay 20-11, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Có 464/416 (chiếm 85,77%), ĐBQH tham gia biểu quyết thông qua.

ảnh 1

Kết quả biểu quyết của ĐBQH thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm có 7 Chương, 46 Điều.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân (CAND), một số ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động toàn diện, có lộ trình chính quy Công an xã, bảo đảm chế độ, chính sách, bố trí nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất, tính khả thi, hiệu quả, đồng bộ, tinh gọn đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khi chính quy Công an xã, thị trấn. Ý kiến khác đề nghị nên tổ chức thí điểm trước khi triển khai trong cả nước.

UBTVQH báo cáo giải trình trước Quốc hội, theo đó xác định, việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy phải có lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đồng bộ với việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện chính quy Công an xã, thị trấn.

Có ý kiến đề nghị không nên bố trí Công an xã chính quy tại 1.100 xã biên giới để tiết kiệm nguồn lực, tránh chồng chéo về nhiệm vụ giữa các lực lượng. UBTVQH thấy rằng, trong khu vực biên giới, mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ riêng theo quy định của pháp luật.

Việc chính quy Công an xã, thị trấn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật CAND hiện hành, Bộ Công an đã điều động sĩ quan, hạ sĩ quan về đảm nhiệm các chức danh Công an xã và được đánh giá hiệu quả, không phát sinh bất cập trong thực hiện. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan CAND, tiếp thu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ý kiến ĐBQH và để phù hợp với chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong CAND theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát quy định số lượng vị trí từng cấp tướng; nguyên tắc, tiêu chí xác định vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng.    

Đối với quy định hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan CAND, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, CAND và Quân đội nhân dân là hai ngành lao động có tính chất đặc thù, tuy nhiên, tính chất đặc thù có sự khác nhau.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hạn tuổi phục vụ cao nhất của hai lực lượng không đồng nhất. Mặt khác, quy định như dự thảo Luật là trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành và được thực hiện ổn định, phù hợp với yêu cầu, tính chất hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Về ý kiến đề nghị làm rõ quy định thời gian kéo dài có giữ chức vụ quản lý, UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật quy định về trường hợp và nguyên tắc được kéo dài hạn tuổi phục vụ, các nội dung cụ thể về kéo dài hạn tuổi phục vụ được quy định bằng văn bản dưới luật để bảo đảm sự thống nhất và linh hoạt trong từng thời điểm. Trên thực tế, theo quy định hiện hành, các trường hợp này không được giữ chức vụ quản lý. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.     

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top