Quốc hội sẽ quyết định nhân sự Chính phủ

0 Chính Trung
ANTĐ Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác nhân sự.

Hôm nay, 1-8, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Quốc hội sẽ bầu Tổng kiểm toán Nhà nước vào ngày 2-8. Sau đó, ngày 3-8, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Kết quả kiểm phiếu sẽ công bố cùng ngày.

Cũng trong tuần này, sau khi hoàn thành toàn bộ nội dung nhân sự, Quốc hội sẽ dành 2 ngày để thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp 6 tháng cuối năm 2011; Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. Vào cuối tuần, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top