Quốc hội sẽ quyết chủ trương đầu tư sân bay Long Thành tại kỳ họp thứ 9

0 Duy Tiến
ANTĐSáng nay, 16-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, kỳ họp này sẽ diễn ra trong 29 ngày, từ  20-5 đến 24-6-2015 với rất nhiều nội dung quan trọng.

ảnh 1Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII


Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chương trình chi tiết Kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIII sẽ được bố trí như thông lệ; đồng thời ghép việc trình bày các tờ trình, báo cáo, thông qua luật, nghị quyết cùng với thảo luận tại hội trường, bố trí thảo luận cùng buổi hoặc gần nhau đối với những nội dung có liên quan với nhau.

Về chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh, dự kiến tại kỳ họp này Quốc hội sẽ thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết, cho ý kiến vào 15 dự án luật. Đồng thời Quốc hội cũng sẽ giám sát tối cao tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. 

Về các vấn đề kinh tế xã hội, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015.
ảnh 2Tại kỳ họp thứ 9 sẽ biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư sân bay Long Thành

Đặc biệt, nội dung được quan tâm rất lớn tại kỳ họp này là xem xét chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi cho ý kiến về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản nhất trí và đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu bổ sung làm rõ những vấn đề đặt ra tại phiên họp, chuẩn bị hồ sơ bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Trong dự kiến chương trình chi tiết của kỳ họp thứ 9, việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ diễn ra vào phiên bế mạc của kỳ họp.

Trước đó, đầu giờ sáng 16-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, nếu trừ đi các dự án luật, pháp lệnh dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2015 thì số dự án luật, pháp lệnh còn lại của Chương trình khóa XIII là 37.

Trên cơ sở rà soát, Chỉnh phủ đề nghị đưa 33 dự án luật, pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Qua thảo luận về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bỏ dự án Luật Biểu tình ra khỏi chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 9 và sẽ trình vào kỳ họp Quốc hội thứ 10.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top