Quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân

0 Châu Anh
ANTD.VN - Sáng 18-6, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 192-QĐi/TW, ngày 18-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và Quy định số 01-QĐ/ĐUCA, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy CATW, Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn lực lượng CAND.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương cùng dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội đến TP. HCM và công an các đơn vị, địa phương.

ảnh 1

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 192 của Bộ Chỉnh trị về tổ chức Đảng trong CAND và nội dung Quy định số 01 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương; khẳng định đây là những văn bản rất quan trọng của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, các cấp ủy trong CAND phải nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị và quy định của Đảng ủy CATW; thực hiện tốt các quy định sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND.

ảnh 2

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, Công an địa phương và từng cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ cần nắm vững nội dung cơ bản và quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW; khẩn trương có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tập trung kiện toàn các tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy theo Quy định của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top