Quận Đống Đa: Không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ quá 1 lần

0 An Nhiên
ANTD.VN - UBND quận Đống Đa vừa có công văn gửi các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn về việc đảm bảo thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng thời gian quy định.

ảnh 1

Cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “Một cửa” phải đảm bảo trình độ chuyên môn để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của công dân

UBND quận Đống Đa cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của một số đơn vị chưa thực hiện đúng thời gian quy định.

Để đảm bảo các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của hệ thống chính quyền và đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, UBND quận Đống Đa yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường phải bố trí đủ cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”. Cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “Một cửa” phải đảm bảo trình độ chuyên môn để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức.

Đồng thời, các đơn vị phải niêm yết công khai, đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính, quy định thủ tục hành chính; 

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, hệ thống một cửa điện tử thành phố.

Cần phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quận Đống Đa cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn chỉ đạo cán bộ, công chức hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi công dân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc công dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần.

Để đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, UBND quận Đống Đa yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ quận tăng cường tổ chức kiểm tra công vị về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” của quận;

Tổ chức đánh giá việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đảm bảo thực chất, tránh hình thức.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top