Quân đội nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

0 Theo (TTXVN)
ANTĐ Ngày 4-9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những thành tựu đã đạt được, còn không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đặc biệt, quân đội càng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cho nên việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thực hiện kiên trì, kiên quyết. Đây là cuộc đấu tranh gay gắt, khó khăn, gian khổ, phức tạp trong từng con người, từng tổ chức. Hơn ai hết, Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu đi đầu thực hiện cho thật tốt, dứt khoát phải xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top