Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

0 Tú Linh
ANTD.VN -Sáng 12-1, UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn quận tích cực hưởng ứng.

Qua đó, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

ảnh 1Các đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội

Với những kết quả đạt được, năm 2017, quận Bắc Từ Liêm vinh dự được các cấp tặng nhiều danh hiệu thi đua, trong đó: Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho bà Trần Thị Lợi, ở tại phường Thượng Cát vì đã hiến đất làm đường; 7 đơn vị được nhận cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội tặng Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017; nhiều tập thể, cá nhân được UBND quận khen thưởng thường xuyên, đột xuất và các danh hiệu “ người tốt việc tốt”, “ điển hình tiên tiến”  và có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác năm 2017.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top