Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Quan hệ đối ngoại không nên nghiêng bên này, nghiêng bên kia

0 Duy Tiến (ghi)
ANTĐ Bên lề phiên làm việc Đại hội XII của Đảng sáng nay, 21-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn xung quanh đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng XII
PV: Cuộc cạnh tranh về chiến lược các nước lớn ở khu vực ảnh hưởng như thế nào về đối ngoại của Việt Nam thời gian tới, Phó Thủ tướng có thể phân tích rõ hơn?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp có nhiều yếu tố, trong đó đương nhiên có yếu tố các nước lớn cạnh tranh ảnh hưởng và sẽ đẩy ra cọ xát về lợi ích. Nếu các nước không giữ được độc lập, tự chủ và phát huy được chính sách đối ngoại độc lập tự chủ mà nghiêng bên này, nghiêng bên kia thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường an ninh. Xuất phát từ điều đó, đường lối đối ngoại mà Đại hội XII đặt ra là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước.

Một vấn đề trong 5 năm vừa qua chúng ta thành công rất lớn là chúng ta xây dựng được khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn quan trọng nhất trên thế giới và không phải bất cứ nước nào cũng xây dựng được Đối tác chiến lược và đối tác toàn diện như Việt Nam. 

PV: Đúng là những năm vừa qua chúng ta đã thiết lập được nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược, nhưng vẫn có ý kiến dư luận cho rằng hiệu quả và mối liên kết của Việt Nam với các đối tác đó chưa cao. Phó Thủ tướng đánh giá thế nào về ý kiến này?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đến nay Việt Nam đã thiết lập được quan hệ với 15 đối tác chiến lược và 10 đối tác toàn diện. Điều đó thể hiện chúng ta có chính sách đúng đắn, và khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng tăng, nên các nước mới thiết lập quan hệ với ta.

Nếu nhìn thấy rằng một lợi ích cụ thể từ đối tác này, đối tác kia mang lại thì không nhìn thấy được. Nhưng nhìn chung về chính sách đối ngoại của một đất nước, nếu chúng ta xây dựng được nhiều bạn và bạn bè mang tính tin cậy cao về chính trị, hợp tác tốt về quân sự quốc phòng an ninh, mở rộng thương mại kinh tế... thì chắc chắn sẽ tạo ra sự tổng hoà tạo môi trường quan hệ với các nước.
Nếu ta có quan hệ trong khuôn khổ thì rõ ràng giữ được quan hệ tạo nền tảng chính trị, từ đó phụ thuộc vào từng đối tác mà ta nhấn mạnh khía cạnh nào đó: có đối tác thương mại, nhà đầu tư lớn, có đối tác ta hợp tác về khoa học công nghệ, có nước ta hợp tác về  giáo dục… chứ không phải toàn bộ nước nào cũng giống nhau.

PV: Có người nói mối quan hệ của ta với Trung Quốc không đạt được tầm, Phó Thủ tướng bình luận gì?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chúng ta đã xây dựng Đối tác chiến lước với Trung Quốc và vừa qua nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Không chỉ xây dựng quan hệ về chính trị mà kinh tế, thương mại thì Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của ta. Do vậy, nếu nói việc xây dựng đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc không thúc đẩy phát triển đất nước thì không đúng vì thực tế có sự phát triển trên các mặt. 

Tuy vậy, đối tác chiến lược toàn diện không thể nói là không có khác biệt, chẳng hạn vấn đề Biển Đông, ta khẳng định chủ quyền với Trường Sa, Hoàng Sa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta. Trên cơ sở đối tác chiến lược chúng ta giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông giải quyết trên giải pháp hoà bình.
PV: Cảm ơn Phó Thủ tướng!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top