Phổ biến giá trị Di sản Hồ Chí Minh cho thế giới tiến bộ

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Chiều 14-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật các đoàn đại biểu quốc tế dự Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” do Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Phổ biến giá trị Di sản Hồ Chí Minh cho thế giới tiến bộ

(ANTĐ) - Chiều 14-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật các đoàn đại biểu quốc tế dự Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” do Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi Nữ Anh hùng Quân đội Nguyễn Thị Chiên (1968)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng cảm ơn bạn bè quốc tế về tấm lòng thành kính và trân trọng đối với tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như về những tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ chí tình đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; đánh giá Hội thảo là một hoạt động thiết thực, nhằm khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, đối với phong trào cộng sản, công nhân, phong trào độc lập và giải phóng dân tộc trên thế giới. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh là những di sản vô giá, đã và đang soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam theo mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư nhờ các đoàn đại biểu quốc tế dự Hội thảo chuyển tới các đảng anh em và nhân dân các nước những tình cảm hữu nghị và lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân dân Việt Nam trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; mong rằng, các đảng anh em, các nhà khoa học quốc tế tiếp tục nghiên cứu và phổ biến những giá trị cao đẹp của Di sản Hồ Chí Minh về xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các dân tộc trên thế giới.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top