Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2012

0 Phương Mai
ANTĐ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo đó, tổng biên chế (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692 biên chế. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 111.894 biên chế. Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện gồm 161.723 biên chế. 1.075 biên chế thuộc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Biên chế công chức dự phòng là 7.000, trong đó, có 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top