Phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

0 Nguyễn Long
ANTĐ Ngày 13-6, Bộ Tư pháp đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.
Ngoài mục tiêu tổng quát là tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân, đề án còn tạo ra rất nhiều sự chú ý của người dân ở mục tiêu cụ thể là hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân của mỗi công dân. Đây được xem như một “cuộc cách mạng” khi mà người dân hiện nay buộc phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cho các quan hệ giao dịch hành chính và dân sự… Ước tính sau khi đi vào thực hiện, đề án này sẽ tiết kiệm được cho người dân khoảng 1.600 tỷ đồng mỗi năm.

Đề án được phê duyệt sẽ chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Từ 2013-2014, Bộ Tư pháp chủ trì giúp Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Hộ tịch, tạo cơ sở, giá trị pháp lý của số định danh cá nhân. Bộ Công an chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý và sử dụng số định danh cá nhân, thực hiện các thủ tục xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Các bộ ngành liên quan khác sẽ tổ chức rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư…

Từ 2015-2020 tập trung vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đến hết 2015 hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cả nước. Từ 2016 trở đi thực hiện nhập thông tin cơ bản, trong đó cơ quan công an thực hiện nhập thông tin và cấp số định danh cá nhân với công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1-1-2016, cơ quan Tư pháp (phối hợp với công an) nhập và cấp số định danh cá nhân cho công dân khai sinh từ 1-1-2016 trở đi. Theo kế hoạch đến hết năm 2020 thông tin cơ bản của mọi công dân sẽ được cập nhật và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân có thể bắt đầu sử dụng mã số định danh của riêng mình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top