Phát huy vai trò dân chủ trực tiếp

0 Nam Anh
(ANTĐ) - Ngày 26-9, Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã.

Dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã:

Phát huy vai trò dân chủ trực tiếp

(ANTĐ) - Ngày 26-9, Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã.

Tán thành với chủ trương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, các thành viên Thường trực ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều cho rằng, đây là một chủ trương đúng.

Việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường không chỉ tinh gọn được bộ máy chính quyền địa phương mà còn góp phần làm rõ vị trí, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong hệ thống cơ quan Nhà nước nhằm đảm bảo tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính Nhà nước.

Việc nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã là cần thiết và phù hợp với xu thế mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu người đại diện cho mình.

Nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã sẽ phát huy cao hơn vai trò dân chủ trực tiếp, đề cao uy tín và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính do nhân dân trực tiếp bầu ra... Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng băn khoăn về vai trò, vị trí của MTTQ khi không còn HĐND và một số quy định cụ thể của đề án.

Đặc biệt, đối với vấn đề người được bầu vào vị trí Chủ tịch UBND xã có cần phải là đảng viên hay không, đa số các ý kiến thống nhất với quan điểm: “Người được bầu vào vị trí Chủ tịch UBND xã không nhất thiết phải là đảng viên”.

Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, trong quá trình soạn thảo, Chính phủ cũng đã rất cân nhắc điều này và thấy “quy định người được bầu vào vị trí Chủ tịch UBND xã phải là đảng viên là cứng nhắc; có người chưa là đảng viên nhưng có trình độ, uy tín thì vẫn được bầu”.                             

Nam Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top