Phản hồi ý kiến nói phí đường bộ dự án BOT quá cao: Bộ Tài chính nói gì?

1 Anh Tú

ANTĐ Trước một một số ý kiến cho rằng phí đường bộ đối với dự án về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), do Bộ Tài chính đưa ra quá cao, chiều nay (7-1), Bộ Tài chính đã chính thức có phản hồi gửi tới các cơ quan báo chí.

ảnh 1Bộ Tài chính lên tiếng phản hồi trước các ý kiến về mức phí qua trạm BOT

"Mức thu và thời gian hoàn vốn do Bộ Giao thông Vận tải quyết"

Bộ Tài chính cho biết, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa ra một số ý kiến cho rằng phí đường bộ đối với dự án BOT do Bộ Tài chính đưa ra quá cao.

Bên cạnh đó, đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT không được Bộ Tài chính chấp thuận đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Theo chủ trương của Đảng và Luật Giao thông đường bộ năm 2008, cũng như các nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức BOT, các dự án BOT giao thông trên các tuyến quốc lộ, từ việc xây dựng đề xuất các dự án, lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt, công bố dự án... cho đến ký kết hợp đồng, quản lý, triển khai xây dựng dự án và khai thác kinh doanh, xây dựng phương án tài chính của dự án, bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án được Bộ Giao thông Vận tải quyết định”.

Làm rõ hơn về quy trình, Bộ Tài chính cho biết, sau khi nhà đầu tư triển khai xây dựng dự án hoàn thành, căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải xem xét.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án (trong đó, đề xuất cụ thể: mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn...). 

Đề nghị chưa phù hợp

Bộ Tài chính cũng cho biết, ngày 30-12-2015 vừa qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của Bộ Giao thông Vận tải đề nghị lùi thời hạn điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn của 23 dự án BOT (có lộ trình tăng phí kể từ ngày 01-01-2016) đến ngày 01-6-2016 (lùi thời gian thực hiện 5 tháng).

Trước đề nghị này, Bộ Tài chính khẳng định: “Đề nghị của Bộ Giao thông vận tải chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng BOT Nhà nước đã ký và không thể ban hành thông tư lùi thời hạn ngay được từ ngày 01-01-2016 vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Mặt khác, theo Bộ Tài chính, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí 5 tháng của 23 trạm. Trong khi đó vẫn tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định thu phí hoàn vốn 7 dự án sắp hoàn thành, với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.

Do đó, Bộ Tài chính đã có công văn, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tổng thể tình hình thu phí các dự án. Cụ thể về mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, tác động đến hoạt động kinh doanh vận tải, khả năng đóng góp của người dân. Và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cần phân tích tác động trước mắt và lâu dài, đảm bảo tính phù hợp của chính sách. Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân...

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, việc đề xuất thời điểm áp dụng cần tính đến thời gian cho việc thực hiện điều chỉnh văn bản, theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như thời gian để các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục (công khai mức thu phí, thời gian áp dụng, in, phát hành vé thu phí...) trước khi triển khai áp dụng chính sách mới. 

bình luận(1 bình luận)

20x20hà đình tráng

Thu phí như vậy là cao khổ công nhân chúng em thôi các bác ạ .cái gì cũng quy ra giá thành và rồi bọn em lại cõng thôi

Cùng chuyên mục
Top