“Phải hết sức coi trọng tư duy sáng tạo”

0 luutuonglam ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Sáng 25-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9-1949/9-2009). Đến dự và phát biểu ý kiến, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành quả xây dựng, phát triển và đóng góp to lớn của Học viện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong suốt 60 năm qua, nhất là trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

“Phải hết sức coi trọng tư duy sáng tạo”

(ANTĐ) - Sáng 25-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9-1949/9-2009). Đến dự và phát biểu ý kiến, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành quả xây dựng, phát triển và đóng góp to lớn của Học viện đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong suốt 60 năm qua, nhất là trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Yêu cầu hàng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện là phải trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những vấn đề của khoa học chính trị và khoa học hành chính.

Đó là cơ sở rất quan trọng để cán bộ được đào tạo ở Học viện có thể mở rộng, nâng cao kiến thức và trình độ trí tuệ trong quá trình công tác. Mặt khác, phải hết sức coi trọng trang bị về phương pháp và năng lực tư duy sáng tạo, hướng vào giải quyết những vấn đề bức bách do thực tiễn cuộc sống và những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đặt ra. Tư duy và phương pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý có yêu cầu rất cao so với cán bộ, công chức bình thường.

Cần suy nghĩ thấu đáo và thực hành một cách nghiêm túc chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa học và hành. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận. Điều đó cần được thể hiện trong toàn bộ chương trình đào tạo và trong từng chuyên đề, bài giảng tại Học viện.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tổng Bí thư căn dặn Học viện cần chú trọng tăng cường hơn nữa việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người cộng sản.    

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top