Ông Nguyễn Chí Lực làm Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

0 Thành Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, thay người tiền nhiệm, ông Dương Đức Tuấn.

Xét đề nghị của Thường trực HĐNĐ quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng có quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Dương Đức Tuấn, do chuyển công tác khác.

Trước đó, theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn (sinh năm 1967) thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm; giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ảnh 1

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn (bên phải) chúc mừng ông Nguyễn Chí Lực, tân Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Hôm 4/10, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND quận và chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, căn cứ Thông báo số 1555-TB/TU ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, HĐND quận đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Đức Tuấn và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

Để kiện toàn nhân sự của HĐND quận nhiệm kỳ 2016 – 2021, cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã bầu ông Dương Đức Tuấn – Bí thư Quận ủy, đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức danh Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

HĐND cũng quận đã bầu ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức danh Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 100% số phiếu đồng ý.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top