Những tư liệu quý giá về vị Đại tướng của nhân dân

0 Ánh Nguyệt
ANTĐ Cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn gắn liền với sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ buổi ban đầu.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, văn võ kiêm toàn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng giao cho trọng trách thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, để đẩy mạnh đấu tranh vũ trang trong thời kỳ chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tiếp đó làm Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.

Những hình ảnh tư liệu quý PV ANTĐ chụp lại tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

ảnh 1

ảnh 2
Bác Hồ, Tổng Bí thư Trường Trinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp họp bàn quyết định chủ trương chiến lược Đông Xuân 1953-1954 (tháng 9-1953)

ảnh 3

ảnh 4
Đại tướng Vỗ Nguyên Giáp trong Lễ Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22-12-1944

ảnh 5
Diễn từ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong buổi Lễ thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

ảnh 6
Khẩu súng ngắn do Bác Hồ trao Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

ảnh 7
Đại tướng Võ Nguyên Giáp họp bàn kế hoạch tiến công vào Điện Biên Phủ tháng 1- 1954

ảnh 8
Lời trích trong Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phương án tác chiến trận Điện Biên Phủ năm 1954

ảnh 9
ảnh 10
Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

ảnh 11
Đèn dầu lạc Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng những năm 1941-1944

ảnh 12
Tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

ảnh 13
ảnh 14
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-Pha-Nu-Vông, cùng các đồng chí cán bộ Việt Nam- Lào họp bàn mở chiến dịch thượng Lào năm 1953

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top