Những hạn chế trong việc kiểm sát án hành chính

0 P.V
(ANTĐ) - Đánh giá của VKSNDTC cho thấy, trong thời gian qua, hạn chế của công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính là: Một số Viện kiểm sát chưa có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; một số Viện kiểm sát địa phương không bố trí đủ kiểm sát viên có năng lực, trình độ để thực hiện công tác này; thiếu chủ động, sáng tạo trong việc phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định sơ thẩm để kháng nghị phúc thẩm; phát hiện vi phạm của Tòa án chủ yếu là về hình thức, chưa phát hiện nhiều vi phạm về nội dung của bản án, quyết định.

Những hạn chế trong việc kiểm sát án hành chính

(ANTĐ) - Đánh giá của VKSNDTC cho thấy, trong thời gian qua, hạn chế của công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính là: Một số Viện kiểm sát chưa có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; một số Viện kiểm sát địa phương không bố trí đủ kiểm sát viên có năng lực, trình độ để thực hiện công tác này; thiếu chủ động, sáng tạo trong việc phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định sơ thẩm để kháng nghị phúc thẩm; phát hiện vi phạm của Tòa án chủ yếu là về hình thức, chưa phát hiện nhiều vi phạm về nội dung của bản án, quyết định.

Bên cạnh đó, một số Viện kiểm sát chưa tích cực yêu cầu Tòa án xác minh bổ sung chứng cứ, để làm rõ căn cứ giải quyết vụ án hành chính; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Tòa án khắc phục tư tưởng ngại va chạm nên còn một số vụ án giải quyết không khách quan, không đúng thẩm quyền; chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm các vụ án hành chính còn thấp.  

Đây là những hạn chế rất cần được khắc phục để việc giải quyết các tranh chấp hành chính thời gian tới ngày một tốt hơn.      

P.V

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top