Những hạn chế trong công tác thanh tra

0 Công Minh
(ANTĐ) - Báo cáo mới đây cho thấy, công tác thanh tra của TP Hà Nội trong thời gian qua bộc lộ một số mặt hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến kết quả thanh tra như:

Những hạn chế trong công tác thanh tra

(ANTĐ) - Báo cáo mới đây cho thấy, công tác thanh tra của TP Hà Nội trong thời gian qua bộc lộ một số mặt hạn chế, ảnh hưởng nhất định đến kết quả thanh tra như:

Qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng. (ảnh minh họa)

Một số vụ khiếu nại, tố cáo quá hạn chưa kết luận; Tiến độ thực hiện một số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của một số quận, huyện còn kéo dài, hiệu quả chưa đạt so với yêu cầu, các kết luận, kiến nghị thanh tra chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở, chấn chỉnh; Một số quận, huyện và sở, ngành chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng, chưa báo cáo đúng thời hạn, chất lượng báo cáo chưa tốt dẫn đến công tác tổng hợp toàn thành phố chưa được đầy đủ để báo cáo Chính phủ theo định kỳ; Công tác phối hợp giữa một số đơn vị, sở ngành chưa thật tốt…

Những tồn tại trên do nguyên nhân là: Khối lượng công việc được giao ngày càng tăng; Trong khi đó, cơ sở vật chất và biên chế còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ so với khối lượng công việc chung của cơ quan; Một số vụ khiếu nại, tố cáo tính chất rất phức tạp, mang tính lịch sử, đòi hỏi thận trọng trong việc kết luận và đề xuất hướng giải quyết cho hợp tình hợp lý và mang tính khả thi nên đòi hỏi đầu tư nhiều về con người và thời gian; Sự phối kết hợp giữa các cơ quan, các cấp chính quyền trong việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan trong quá trình giải quyết còn hạn chế cũng làm chậm tiến độ kết luận đơn; Hạ tầng về công nghệ thông tin chưa hỗ trợ và đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Những tồn tại này rất cần được khắc phục trong thời gian tới để kết quả thanh tra tốt hơn, góp phần vào việc gìn giữ sự bình yên chung của xã hội.

Công Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top