Những gì có lợi cho nhân dân thì hết sức làm

0 Châu Anh
ANTD.VN - Chiều 6-8, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Ngọc Triệu, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy CATP Hà Nội về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn. 

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 25, Đảng ủy CATP đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, tập trung triển khai thực hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Bộ Công an, UBND TP trong công tác dân vận; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận với chính quyền.

ảnh 1

Đồng chí Đào Ngọc Triệu, Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận Thành ủy Hà Nội trưởng đoàn khảo sát nêu kế hoạch khảo sát tại CATP Hà Nội

Trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy CATP đã phân công rõ trách nhiệm cho các tập thể, cá nhân, tạo sự thống nhất trong thực hiện công tác dân vận. Việc phối hợp công tác dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị được tăng cường hiệu quả, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng công tác dân vận cũng như mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Việc thực hiện quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính trong CATP có nhiều đổi mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kết hợp phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đạt kết quả tích cực. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy tác dụng tốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn ANCT, TTATXH… 

ảnh 2

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn khảo sát

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Ngọc Triệu, các thành viên đoàn khảo sát đã đặt câu hỏi với Đảng ủy CATP về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 25; cơ chế giám sát khi tiếp xúc với nhân dân; công tác phối hợp với chính quyền cơ sở; những cách làm sáng tạo, trong công tác dân vận, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm soát an ninh mạng, không gian mạng, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác dân vận liên quan tới lĩnh vực tôn giáo...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã chỉ định các đơn vị chức năng trả lời, trao đổi những vấn đề mà đoàn khảo sát nêu.

Kết thúc buổi khảo sát, đồng chí Đào Ngọc Triệu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho sơ kết thực hiện Nghị quyết 25 của CATP Hà Nội. Quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy CATP đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu là sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc trong thực hiện Nghị quyết 25; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, phân định rõ trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận, nhờ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác dân vận.

Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Đào Ngọc Triệu đề nghị CATP tiếp tục công tác quán triệt, tuyên truyền về công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng cơ chế Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiêm túc thực hành dân chủ, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đảm bảo công khai minh bạch, thực hiện phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ…

ảnh 3

CATP Hà Nội luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, góp phần làm tốt công tác dân vận trong CATP

CATP cần đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận, đảm bảo cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng trong công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Thành ủy giao.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cảm ơn đoàn khảo sát đã đưa ra những ý kiến nhận xét đánh giá để CATP làm tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới. Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu rõ, trong những năm qua, việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 25 đã gúp CATP không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhờ đó công tác Công an luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng cho biết, CATP sẽ tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành quy chế, quy định của đơn vị. Chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; những gì có lợi cho nhân dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top