Nhiều đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

0 (Theo TTXVN)
(ANTĐ) - Ngày 15-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Công bố 3 Luật và 1 Nghị quyết mới:

Nhiều đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

(ANTĐ) - Ngày 15-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Luật Thuế bảo vệ môi trường gồm 4 chương, 13 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012, khi luật có hiệu lực thi hành thì không thu phí xăng dầu.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011, sửa đổi bổ sung các nội dung về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới; phân loại nghiệp vụ bảo hiểm; tái bảo hiểm bắt buộc; quy định về hình thức doanh nghiệp; các vấn đề liên quan đến đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh; điều kiện cấp phép; đại lý bảo hiểm; chức năng quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm và sửa đổi các quy định phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán bổ sung định nghĩa về “chào bán chứng khoán riêng lẻ” và sửa tên chương II Luật Chứng khoán thành “chào bán chứng khoán”. Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán còn bổ sung nội hàm khái niệm “chứng khoán”, chào bán chứng khoán ra công chúng, quản trị công ty đại chúng, chào mua công khai, cơ sở pháp lý cho quản lý và tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán và liên kết thị trường chứng khoán và các quốc gia khác, về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011.

Một trong những nội dung chủ yếu, mới của Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top