Nhiều địa phương thờ ơ với hỗ trợ nhà cho hộ nghèo

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã có công văn đôn đốc việc gửi danh sách và Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở theo chủ trương của Chính phủ. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện việc lập, phê duyệt và gửi Đề án về các Bộ, ngành, chậm nhất trước ngày 15-4-2009.

Nhiều địa phương thờ ơ với hỗ trợ nhà cho hộ nghèo

(ANTĐ) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã có công văn đôn đốc việc gửi danh sách và Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở theo chủ trương của Chính phủ. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện việc lập, phê duyệt và gửi Đề án về các Bộ, ngành, chậm nhất trước ngày 15-4-2009.

Đặc biệt là tại 20 tỉnh có các huyện nghèo thuộc danh sách 61 huyện nghèo. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp các địa phương chưa gửi Đề án theo yêu cầu, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời coi như địa phương đó không có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo.

Đến nay, mới chỉ có 5 tỉnh gửi danh sách và Đề án. Trong đó có 3 tỉnh mới gửi danh sách, chưa có Đề án, 1 tỉnh mới gửi Đề án chưa gửi danh sách, 1 tỉnh có đầy đủ danh sách và Đề án. Do đó, Bộ Xây dựng chưa thể tổng hợp số liệu về nhà ở và kinh phí cần hỗ trợ, làm chậm kế hoạch hỗ trợ dự kiến đã đề ra.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top