Nhiều cán bộ thanh tra xây dựng phải đào tạo lại

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 18/BXD-TTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đào tạo và tiêu chuẩn hóa lực lượng thanh tra xây dựng.

Nhiều cán bộ thanh tra xây dựng phải đào tạo lại

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 18/BXD-TTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đào tạo và tiêu chuẩn hóa lực lượng thanh tra xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, các Sở Xây dựng thuộc tỉnh, thành phố có nhiều cán bộ, công chức làm công tác thanh tra nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản và thanh tra chuyên ngành xây dựng. Tất cả những cán bộ này chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch “thanh tra viên chuyên ngành xây dựng” và cần phải được đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu về chuẩn hóa và bổ nhiệm theo quy định.

Về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, theo các quy định tại Quyết định số 89/QĐ-TTg, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, các huyện mới của thành phố Hà Nội cũng sẽ được thành lập lực lượng Thanh tra xây dựng để đảm bảo yêu cầu trật tự xây dựng đô thị.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top