Nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2009 của TP Hà Nội

0    (Còn tiếp)

Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội:

Nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2009 của TP Hà Nội

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 năm nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của thành phố và Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội. Duy trì ổn định mức tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, hợp lý, bền vững; gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Hoàn thành cơ bản các chương trình, các dự án tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, nhất là của nhân dân ngoại thành và vùng xa trung tâm của Thủ đô.

GDP Hà Nội năm 2009 dự kiến tăng 9,5-10% (ảnh: Phú Khánh)

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng củng cố quốc phòng vững chắc. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Thủ đô. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng GDP 9,5-10% (dịch vụ 9,5-10%; công nghiệp và xây dựng 10,5-11%; nông lâm thủy sản 2,2 -2,5%);

Kim ngạch xuất khẩu tăng trên 20%;

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 18-20%;

Thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 5%;

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân: 12,12%0;

Mức giảm tỷ lệ sinh so với năm 2008: 0,2%0

Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm 2008: 1%;

Số lao động được tạo việc làm mới: 126.000 người;

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50-52%;

Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% so với năm 2008 (theo chuẩn mới);

Trường chuẩn quốc gia tăng 75 trường; xây mới thay thế 900 phòng học nhờ, học tạm, phòng học tranh, tre, nứa, lá;

Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế tăng: 50 xã (phường);

Diện tích nhà ở xây mới 2,5 triệu m2;

Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 96-97%;

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đảm bảo vệ sinh 79%;

Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày tại các quận và Hà Đông, Sơn Tây 95-98%, các huyện 65-75%;

Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa: 81,5-82%

Tỷ lệ làng đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa: 48%

Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hóa: 63%

Tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn Cơ quan văn hóa: 75%

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.1 Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Hoàn thành việc thống nhất các cơ chế, chính sách trong quản lý điều hành của thành phố như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, các chính sách, chế độ về an sinh xã hội và chính quyền cơ sở… Triển khai đồng bộ công tác phân cấp quản lý kinh tế xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn khẩn trương tổ chức bàn giao và bố trí đủ kinh phí, nhân lực để thực hiện; đảm bảo công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực được vận hành thông suốt, không buông lỏng, chồng chéo.

Nghiên cứu đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong một số lĩnh vực, nhất là các cơ chế đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Triển khai xây dựng Luật Thủ đô.

3.2 Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp cấp bách của Chính phủ ngăn chặn suy giảm kinh tế

Chủ động phối hợp với các Bộ quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, vốn và thủ tục thuế, hải quan… cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chuyển đổi mô hình và phương thức quản lý bảo lãnh tín dụng theo quy định của Chính phủ. Thành lập Công ty Đầu tư tài chính Thủ đô.

Coi trọng công tác dự báo để chủ động ứng phó với những khó khăn đột biến có thể xảy đến trong năm 2009. Tiếp tục cơ chế hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp của thành phố để dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo bình ổn giá, phục vụ đời sống nhân dân trong điều kiện khó khăn và thiên tai bất thường.

Duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có khả năng cạnh tranh cao.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân… để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã xây dựng. Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống, chợ đầu mối, các khách sạn, cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại, du lịch. Tổ chức tốt Diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2009.                                 

   (Còn tiếp)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top