Nhập rác

0 Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Trùm Sò mặt buồn rầu rầu, than phiền:

Nhập rác

(ANTĐ) - Trùm Sò mặt buồn rầu rầu, than phiền:

- Hết hợp đồng làm ăn với cha Hai Lúa rồi công ty mình biết làm ăn cái gì bây giờ?

Thị Hến liếm cặp môi bóng nhẫy nói:

- Để em tính xem. Hay là mình nhờ bác Nghêu bói cho một quẻ để biết hướng tới làm ăn gì cho phát tài nhanh nhé?

Được Trùm Sò và Thị Hến nhờ gieo quẻ bói chuyện làm ăn, bác Nghêu lập tức quát chú ốc:

- Mày thả tao xuống ghế đá để gieo quẻ ốc ơi.

- Không cần, bác cứ ngồi trên lưng tôi gieo quẻ cho nó tiện.

Bác Nghêu không ngờ chú ốc có sáng kiến tuyệt vời, thuận lợi đôi đường như thế nên rút mu rùa ra gieo quẻ.

- Xong rồi Hến ơi.

Minh họa của Lê phương

- Quẻ nói gì thế bác?

- Tụi mày… nhập rác đi, món này đang thịnh hành, bảo đảm phất nhanh như diều gặp gió.

- Nhưng rác là mặt hàng cấm nhập mà, không được đâu.

Trùm Sò đắc chí cười khì khì:

- Bác Nghêu được đấy, trong trăm thứ nhập, nhập rác là nhanh giàu nhất. Còn chuyện bị bắt, để đó anh lo. Người ta nhập một lần tới 150 tấn lon nhựa phế thải kìa, có sao đâu, nếu bị phạt thì cũng như phủi bụi thôi.

Chú ốc nhăn mặt:

- Tôi phản đối chuyện nhập rác, xứ này chưa đủ ô nhiễm lắm sao mà còn nhập rác về cho nó ô nhiễm môi trường thêm. Lúc đó biết đi đâu mà sống chứ?

- Im cái mồm, mày thấp cổ bé họng chỉ biết cõng người thôi mà ý kiến, ý cò cái gì? Tao nói nhập là nhập.

Chú ốc bị Trùm Sò át giọng nên im re. Bác Nghêu nghểnh tai nghe hơi gió rồi cười oang oang:

- Nghe hơi gió là tao biết chuyện nhập rác sẽ thành công, nhanh giàu lắm. Chúng mày làm gấp đi kẻo có đứa khác nhảy vào cạnh tranh thì hỏng ăn đấy.

Đào Cốc Lục Tiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top