Nhận quyết định thanh tra, hàng loạt doanh nghiệp "tự giác" thanh toán nợ bảo hiểm

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau khi thực hiện thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, số nợ đã giảm hơn 55%.

ảnh 1

Thanh tra quyết liệt góp phần giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội

Tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người lao động. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính hay hoàn thiện hồ sơ xử lý hình sự với những doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội góp phần giảm đáng kể tỷ lệ nợ đọng các loại bảo hiểm.

Theo số liệu của Vụ thanh kiểm tra (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) tính đến hết tháng 8-2018, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 11.756 đơn vị sử dụng lao động. Trong đó, thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 4.253 đơn vị, tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành 2.465 đơn vị; kiểm tra 5.038 đơn vị.

Kết quả khi thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã phát hiện 21.589 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian tham gia với số tiền truy đóng là số tiền truy đóng là hơn 53,4 tỷ đồng; đóng không đúng đối tượng, thừa thời gian là 637 lao động với số tiền phải thoái thu, hoàn trả hơn 2,4 tỷ đồng; số lao động thiếu so với quy định là hơn 30.000 lao động với truy đóng hơn 34,3 tỷ đồng.

Thực tế, việc tăng cường đôn đốc đóng, thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý hình sự việc trốn đóng bảo hiểm xã hội đã có hiệu quả, khi nhiều doanh nghiệp đã tự giác nộp khoản nợ bảo hiểm xã hội ngay khi bị thanh tra, nhắc nhở. 

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh dẫn chứng, trước khi các cơ quan bảo hiểm xã hội có quyết định thanh tra, tổng số nợ của các đơn vị là hơn 1.500 tỷ đồng nhưng khi triển khai thanh kiểm tra, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thanh toán nợ bảo hiểm xã hội, số tiền thu được là hơn 519 tỷ đồng.

Kết thúc thanh tra các đơn vị nộp tiếp hơn 300 tỷ đồng. Các đoàn thanh tra đã ra 492 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn hơn 17,3 tỷ đồng. Điều này góp phần giảm đáng kể số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Trong 8 tháng đầu năm 2018, số nợ bảo hiểm xã hội toàn quốc còn hơn 6.700 tỷ đồng, chiếm 3,3%; giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ khi việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng của ngành bảo hiểm xã hội, cũng như việc hình sự hóa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành chính sách pháp luật của doanh nghiệp và người lao động, góp phần giảm dần tình trạng nợ đóng, trốn đóng trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, đặc biệt tại các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, chế tài xử phạt theo Bộ luật Hình sự 2015.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top