Nhận diện về Vương triều Lý sau 1.000 năm

0 Quỳnh Vân
(ANTĐ) - Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, sáng 21-11, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế “1.000 năm Vương triều Lý  và Kinh đô Thăng Long”. Bên cạnh việc đặt trọng tâm vào 3 chủ đề lớn: “Lý Thái Tổ và công cuộc thành lập Vương triều Lý”; “Định đô và Kinh đô Thăng Long” và  “Sự nghiệp nhà Lý, Vương triều Lý trong tiến trình lịch sử đất nước”.

Nhận diện về Vương triều Lý sau 1.000 năm

(ANTĐ) - Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, sáng 21-11, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế “1.000 năm Vương triều Lý  và Kinh đô Thăng Long”. Bên cạnh việc đặt trọng tâm vào 3 chủ đề lớn: “Lý Thái Tổ và công cuộc thành lập Vương triều Lý”; “Định đô và Kinh đô Thăng Long” và  “Sự nghiệp nhà Lý, Vương triều Lý trong tiến trình lịch sử đất nước”.

Với các ý kiến khá đồng thuận, một bức tranh vừa tổng thể, vừa cụ thể về Vương triều huy hoàng này đã được dựng lên... Điều này, chỉ cách đây vài năm thôi, chúng  ta không thể hình dung ra được.

Nhiều tham luận cũng đặt ra yêu cầu phải bàn kỹ hơn, sâu hơn về nguồn gốc dòng họ và quê hương nhà Lý, không phải chỉ tập trung vào các làng quê nội, quê ngoại, mà là toàn bộ không gian xã hội - văn hóa Diên ẩn/ Cổ Pháp xứ Bắc đã chung đúc và sản sinh ra Lý Thái Tổ và sự nghiệp nhà Lý.

Cuộc Hội thảo “1.000 năm Vương triều Lý và Kinh đô Thăng Long” cũng đã đưa ra yêu cầu, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải giải quyết một cách thỏa đáng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, xem xét lại một cách nghiêm túc giá trị hiện thực của Luật Di sản Văn hóa.                        

Quỳnh Vân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top