Người dân có thể nộp đơn khởi kiện bằng điện thoại thông minh

0 Lâm Vinh
ANTD.VN - Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao hiện đang triển khai thí điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Theo đó, ngày 30-12-2016, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13; Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử. Nghị quyết này quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, thay đổi, bổ sung thông tin, ngừng giao dịch điện tử với tòa án; gửi và nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử; cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án, gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử. 

Theo thủ tục này, người dân có thể nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ thông qua phương tiện điện tử mà không cần trực tiếp đến tòa án. Ngược lại, tòa án cũng có thể nhanh chóng thông báo, tống đạt giấy tờ, văn bản tố tụng cho đương sự, người tham gia tố tụng bằng phương thức, phương tiện điện tử. Việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức điện tử sẽ góp phần rút ngắn thời gian giao nhận tài liệu, chứng cứ; tiết kiệm thời gian, công sức và tạo thuận lợi cho người dân kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nghị quyết cũng giao cho TAND Tối cao tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong toàn hệ thống theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử; Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính, Nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Việc ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hóa quy định về thủ tục gửi đơn khởi kiện, cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử - một trong những chế định mới của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; góp phần đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các vụ việc tại tòa án, cải cách hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý; là bước đi cụ thể tiến tới xây dựng Tòa án điện tử tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tòa án, phù hợp với xu thế chung của các quốc gia có nền tư pháp phát triển trên thế giới.

Cùng với việc ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP nêu trên, tòa án đã triển khai xây dựng hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử; hệ thống đăng ký trực tuyến cấp sao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của TAND dự kiến đưa vào áp dụng thí điểm tại một số địa phương từ tháng 11-2018. Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý và xây dựng hệ thống điện tử này là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng của Đảng về Cải cách tư pháp; tạo điều kiện để tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Hiến định, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ghi nhận nỗ lực của Tòa án nhân dân Tối cao, người dân và xã hội đang mong đợi các cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ tích cực phối hợp để việc vận hành hệ thống nêu trên đạt được hiệu quả như mong muốn trong thời gian tới đây.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top