Nghiêm túc thực hiện điều lệnh Công an nhân dân

0 Hà Hoàng
ANTĐ Trong quý I-2012, việc thực hiện công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) đã được các đơn vị của CATP Hà Nội chấp hành nghiêm túc. 
Nhiều đơn vị đã nghiêm túc thực thi các quy định về điều lệnh nội vụ CAND, chế độ trực ban, trực chỉ huy, ứng trực chiến đấu trong đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm. Qua kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động ở nhiều đơn vị cho thấy, tình trạng cán bộ chiến sỹ đi muộn, về sớm đã giảm. Chế độ làm việc có chương trình, kế hoạch, giao ban, hội họp, trực ban, trực chỉ huy được thống nhất trong toàn lực lượng và trở thành nền nếp.

Đáng chú ý, công an các quận, huyện và nhiều đơn vị có trụ sở độc lập đã tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, quy định nơi để xe của cán bộ chiến sỹ và khách đến liên hệ công tác, nhằm đảm bảo công tác bảo mật, trật tự nội vụ khu vực cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra của Đội Điều lệnh CATP, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt về điều lệnh và chế độ ứng trực chiến đấu. Cũng trong những tháng đầu năm 2012, nhiều đơn vị đã đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hóa và kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”; đồng thời sơ kết, đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Cho đến thời điểm này, nhiều đơn vị của CATP đã nghiêm túc đánh giá những việc đã làm và chưa làm được, đề ra phương hướng khắc phục để tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động trong thời gian tới.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top