Nghiêm cấm bán lẻ thuốc kê đơn nếu không có đơn thuốc

0 Tiến Hưng
ANTĐ Đây là một trong những điểm mới của dự thảo Luật Dược (sửa đổi) vừa được Bộ Y tế công bố để lấy ý kiến của người dân. 
So với luật hiện hành, dự thảo lần này nhấn mạnh phải ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị. Dự thảo cũng đưa ra 13 hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị nghiêm cấm, đáng chú ý là việc nghiêm cấm các cá nhân, đơn vị lạm dụng vị trí độc quyền hoặc vị trí thống lĩnh thị trường trong kinh doanh thuốc để bán phá giá thuốc, tăng giá thuốc trái quy định của pháp luật; nghiêm cấm thuê, mượn, cho thuê, cho mượn Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đồng thời nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc kê đơn thuốc để trục lợi.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top