Nghe báo cáo về tình hình phòng, chống tội phạm

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 15-9, Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 21, tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào báo cáo của một số cơ quan tư pháp. 
Trong đó, có báo cáo về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013. Cũng trong tuần này, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 và kế  hoạch kiểm toán năm 2014.  Trong lĩnh vực lập pháp, UBTVQH sẽ thảo luận hàng loạt dự án luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy;  Luật đầu tư công;  Luật xây dựng (sửa đổi); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)...  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top