Ngày 9-11: Ngày Pháp luật Việt Nam

0 Ngọc Bảo
ANTĐ  Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân.
ảnh 1
Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng

Năm 2013 là năm ghi nhận một sự kiện chính trị - pháp lý rất quan trọng của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Do vậy, việc tổ chức Ngày Pháp luật là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên.

Với chủ đề: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nội dung Ngày Pháp luật hướng đến việc giúp người dân tăng cường nhận thức về vai trò của pháp luật trong đời sống hiện đại, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày. 

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ 4 đến 10-11, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 9-11.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top