Ngày 17-4: Báo cáo lần 1 quy hoạch chung Hà Nội

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa có văn bản yêu cầu, tiếp tục đôn đốc tư vấn trong nước và quốc tế thực hiện đúng tiến độ Nghiên cứu Dự án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050 để báo cáo lần một vào ngày 17-4-2009.

Ngày 17-4: Báo cáo lần 1 quy hoạch chung Hà Nội

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa có văn bản yêu cầu, tiếp tục đôn đốc tư vấn trong nước và quốc tế thực hiện đúng tiến độ Nghiên cứu Dự án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050 để báo cáo lần một vào ngày 17-4-2009.

Cũng liên quan tới quy hoạch chung Hà Nội, đối với dự án đầu tư xây dựng Cung triển lãm Quy hoạch quốc gia, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, Ban quản lý dự án yêu cầu tư vấn thiết kế xem xét lại thiết kế tổng mặt bằng khu 64ha, trong đó nghiên cứu điều chỉnh cổng vào phải phù hợp đối với Cung Quy hoạch xây dựng quốc gia.

Về dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, ông Nguyễn Hồng Quân yêu cầu Ban quản lý dự án đôn đốc việc xem xét và điều chỉnh quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc giao lại khu đất 130ha do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng để quản lý theo quy hoạch.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top