Ngày 1-4-2009: Tổng điều tra dân số và nhà ở

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết, nội dung tổng điều tra gồm 9 vấn đề cơ bản: Dân số tính theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn;  tình trạng di cư; học vấn; khuyết tật; lao động - việc làm; hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; thực trạng về nhà ở; một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.

Ngày 1-4-2009: Tổng điều tra dân số và nhà ở

(ANTĐ) - Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết, nội dung tổng điều tra gồm 9 vấn đề cơ bản: Dân số tính theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn;  tình trạng di cư; học vấn; khuyết tật; lao động - việc làm; hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; thực trạng về nhà ở; một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.

Thời điểm điều tra từ 0h ngày 1-4-2009. Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra bắt đầu từ 7h sáng ngày 1-4-2009 và kết thúc chậm nhất vào 20-4-2009. Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ công bố vào đầu tháng 7-2009 và kết quả toàn bộ sẽ công bố vào quý III-2010. Dự kiến, sẽ có khoảng 300.000 người trực tiếp tham gia cuộc tổng điều tra quy mô này.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top