Ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền

0 havankiem ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Ngày 24-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2011:

Ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền

(ANTĐ) - Ngày 24-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị. Hội nghị xác định phương hướng chung 5 năm (2011-2015) và năm 2011 của ngành Tuyên giáo.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là năm 2010, hội nghị thống nhất đánh giá: Toàn ngành đã chủ động, sáng tạo triển khai các hoạt động theo các nội dung Đại hội X với phương châm “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hệ thống tuyên giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền, tham gia chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng, góp sức vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng. Toàn ngành đã chủ động tham mưu, giúp các cấp ủy triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong cả nước đã đạt được, đóng góp cho Đảng, đất nước trong năm 2010 và 5 năm qua.

Tán thành với phương hướng chung và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 5 năm (2011-2015) và năm 2011, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó các cơ quan Tuyên giáo và đội ngũ các cán bộ làm công tác tuyên giáo có trách nhiệm lớn và vai trò quan trọng.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top