Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong CAND

0 Đức Minh
ANTĐ Ngày 20-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai chương trình công tác Đảng năm 2014. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng   Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Năm 2013, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, đồng thời kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên trên lĩnh vực ANTT. Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương; góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương những kết quả công tác Đảng của các Đảng bộ thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình; phân tích, dự báo sát nhất là các vấn đề chiến lược để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp đúng đắn.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, tài chính, bảo vệ Đảng, bảo vệ quá trình triển khai, thi hành Hiến pháp năm 2013. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị; góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top