Nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam

0 Theo TTXVN
(ANTĐ) - Chiều 30-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Giáo sư Michael E. Porter, trường Quản lý Kinh doanh Harvard đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam

(ANTĐ) - Chiều 30-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Giáo sư Michael E. Porter, trường Quản lý Kinh doanh Harvard đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Giáo sư Michael E. Porter

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Giáo sư Michael E. Porter sang tham dự Hội thảo công bố Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010 và có buổi thuyết trình tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang đánh giá quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010, đồng thời khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020 với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, Việt Nam rất hoan nghênh Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam nhằm cung cấp các số liệu, phân tích và có những đề xuất cụ thể góp phần bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi với Giáo sư Michael E. Porter, Thủ tướng cho biết: Trong giai đoạn 2001-2010, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,2%, trong đó giai đoạn 2005-2010 đạt 7% và dự báo năm 2010 đạt 6,7%... Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, kinh tế Việt Nam còn khá nhiều hạn chế yếu kém, trong đó nổi lên là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập để phát triển nhanh và bền vững. Do đó, Việt Nam đưa ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn

2010-2020, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7-7,5%, gắn với đó là đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm phúc lợi xã hội. Để thực hiện chiến lược, Việt Nam phải đưa nhanh sức cạnh tranh của nền kinh tế (nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh), trong đó Chính phủ Việt Nam đang điều hành theo hướng vừa kết hợp xử lý những vấn đề trước mắt, chú ý tới vấn đề trung và dài hạn một cách phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa trong việc nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bày tỏ vui mừng về ý tưởng đã thành hiện thực kể từ khi giáo sư sang Việt Nam năm 2008 trao đổi để xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh, Giáo sư Michael E. Porter cho biết: Báo cáo được xây dựng từ rất nhiều cơ quan trong và ngoài nước, trong đó có bổ sung nghiên cứu riêng phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có nhiều khuyến nghị cụ thể có thể bổ sung cho Chiến lược phát triển của Việt Nam trong 10 năm tới. Giáo sư Michael E. Porter nhấn mạnh 2 điểm cơ bản trong nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam là cơ cấu tổ chức, cơ chế để triển khai tốt chính sách đã đề ra và thành lập Hội đồng về năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giáo sư Michael E. Porter đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng suất, nhất là năng suất lao động của Việt Nam, phát triển công nghiệp phụ trợ, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa....

Theo TTXVN

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top