Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

0 Nguyễn Phan
ANTĐ Tại Hà Nội, ngày 13-12, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao kỹ năng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2012, tầm nhìn 2030”. 
Tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng truyền thông cần phải tiếp tục thay đổi cách tiếp cận với đề tài chăm sóc và bảo vệ trẻ em, trong đó phải chú ý tiếp cận từ góc độ quyền trẻ em và nâng cao chất lượng truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top