Nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

0 Trung Hiếu
(ANTĐ) - Nhằm khẳng định những kết quả đạt được, tìm ra các phương pháp, nội dung, cách tiến hành, tổ chức hoạt động vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ ANTT ở cơ sở, hôm qua 27-12-2007, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm”.

Bộ Công an:

Nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm

(ANTĐ) - Nhằm khẳng định những kết quả đạt được, tìm ra các phương pháp, nội dung, cách tiến hành, tổ chức hoạt động vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ ANTT ở cơ sở, hôm qua 27-12-2007, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm”.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP, đại diện các đơn vị trong và ngoài ngành công an đã sôi nổi tham gia đóng góp nhiều tham luận, ý kiến về vị trí, vai trò của công tác công an nói chung, trong thực hiện NQ09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm nói riêng; đặc biệt là trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANTT của Đảng và Nhà nước.

Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở; những kết quả đạt được trong thời gian qua, khẳng định những cách làm hay, những mô hình đem lại hiệu quả thiết thực để phổ biến nhân rộng...

Qua cuộc hội thảo đã rút ra những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, khó khăn từ thực tiễn công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân tiếp tục tham gia phòng chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện hiệu quả NQ09/CP, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. 

Trung Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top