Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu

0 havankiem ((Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Sáng 21-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.  

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu

(ANTĐ) - Sáng 21-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.  

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ, trên cơ sở nghiên cứu các nhiệm vụ của năm 2011 sẽ cụ thể hóa trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt cần nghiên cứu để làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống một cách đồng bộ, quyết liệt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và khẳng định vai trò quan trọng của Văn phòng Chính phủ - cơ quan trực tiếp giúp việc, tham mưu tổng hợp cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Chính phủ điều hành công việc thường xuyên của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý: Văn phòng Chính phủ cần đi sâu nghiên cứu, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ tốt cho hoạt động của Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cốt lõi, quan trọng nhất mà Văn phòng Chính phủ cần tập trung làm tốt trong năm 2011 bởi hiệu quả điều hành của Chính phủ luôn gắn với việc thực hiện chức năng tham mưu, tập hợp thường xuyên của văn phòng. Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần bám sát chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2011 và xác định những nội dung công việc then chốt để triển khai ngay từ những tháng đầu năm; trong thực hiện cần phải xác định công việc trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác tham mưu, xây dựng các chương trình của Văn phòng Chính phủ rất quan trọng, liên quan trực tiếp tới kết quả làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và Chính phủ, vì vậy Văn phòng Chính phủ cần lưu ý để thực hiện cho tốt công việc này.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top