Nâng cao chất lượng tiêm an toàn

0 Trần Trí Lễ
(ANTĐ) - Bệnh viện Bắc Thăng Long là một trong 4 bệnh viện miền Bắc và một trong 2 bệnh viện ở Hà Nội được Cục Quản lý khám chữa bệnh -  Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hội Điều dưỡng Hà Nội và tổ chức hỗ trợ đào tạo của Mỹ chọn triển khai việc nâng cao chất lượng tiêm an toàn, Bệnh viện đã chọn 30 điều dưỡng của 5 khoa điểm là: Nội, Ngoại, Sản, Truyền nhiễm và Nhi làm giáo viên mẫu với việc tổ chức bồi dưỡng các kiến thức xung quanh việc nâng cao chất lượng tiêm an toàn cho bệnh nhân.

Nâng cao chất lượng tiêm an toàn

(ANTĐ) - Bệnh viện Bắc Thăng Long là một trong 4 bệnh viện miền Bắc và một trong 2 bệnh viện ở Hà Nội được Cục Quản lý khám chữa bệnh -  Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hội Điều dưỡng Hà Nội và tổ chức hỗ trợ đào tạo của Mỹ chọn triển khai việc nâng cao chất lượng tiêm an toàn, Bệnh viện đã chọn 30 điều dưỡng của 5 khoa điểm là: Nội, Ngoại, Sản, Truyền nhiễm và Nhi làm giáo viên mẫu với việc tổ chức bồi dưỡng các kiến thức xung quanh việc nâng cao chất lượng tiêm an toàn cho bệnh nhân.

Trong quá trình thao tác tiêm, bệnh viện đã tiến hành cải tiến nhiều quy trình xung quanh việc sát khuẩn, xử lý băng gạt, kim tiêm v.v.. bảo đảm an toàn nhất cho bệnh nhân. Qua 5 ngày triển khai tập huấn, 30 học viên đã nắm vững kỹ thuật tiêm an toàn.

Dựa trên kết quả của khóa huấn luyện này, Bệnh viện phấn đấu cuối tháng 5-2010, số điều dưỡng còn lại của 5 khoa điểm sẽ được tập huấn tiếp để tiến hành đúng quy trình tiêm an toàn. Đến cuối năm 2010, tập huấn tiêm an toàn sẽ triển khai trong toàn bệnh viện.

Trần Trí Lễ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top