Nâng cao chất lượng đào tạo điều tra viên

0 Châu Anh
ANTĐ ​Sáng 6-5, Học viện CSND đã tổ chức hội thảo khoa học về đào tạo bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của điều tra viên theo tiến trình cải cách tư pháp. Tham gia hội thảo là các nhà khoa học, các điều tra viên cao cấp của Bộ Công an, đại diện Công an các tỉnh, thành phố...
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện CSND cho rằng, trong thời gian qua, công tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp đối với đội ngũ điều tra viên đã góp phần nâng cao trình độ về pháp luật và nghiệp vụ...

Tuy nhiên, công tác đào tạo hiện nay vẫn chưa thực sự bắt kịp tình hình thực tiễn, nặng tính mô phạm và thực chất mới chỉ trang bị cho học viên những  kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, còn những kỹ năng cơ bản, năng lực thực tiễn của một số cán bộ điều tra và điều tra viên còn thiếu, dẫn đến các học viên khi ra trường còn lúng túng.

Do đó, tại hội thảo khoa học này, những điều tra viên cao cấp nhiều kinh nghiệm từ cấp bộ và các tỉnh, thành phố có sự trao đổi cởi mở, sáng tạo, gợi mở nhiều vấn đề cho công tác giáo dục - đào tạo điều tra viên trong giai đoạn mới, đi sâu vào những vấn đề mới mang tính thời sự, từ đó bổ sung cho giáo trình bài giảng của nhà trường.                                            

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top