Năm học 2016-2017, học phí tại Hà Nội tăng 33%

2 Hùng Anh
ANTĐ Chiều 1-8, HĐND Thành phố Hà Nội đã biểu quyết cho phép thu học phí các cấp năm 2016-2017 với mức tăng 33% theo tờ trình của UBND TP Hà Nội. 

UBND TP Hà Nội cho biết, mức thu học phí hiện nay của Hà Nội ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ, các cơ sở phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương nên kinh phí còn lại sử dụng chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập khá hạn chế về nguồn lực. 

Vì vậy, UBND TP đề xuất điều chỉnh học phí theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Cụ thể, năm học 2016-2017, học phí bậc giáo dục mầm non, phổ thông công lập được đề xuất tăng 25-33%, tương đương khu vực thành thị từ 60.000 đồng tăng lên 80.000 đồng/tháng/học sinh; nông thôn tăng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/tháng/học sinh và miền núi tăng từ 8.000 đồng lên 10.000 đồng. Định hướng các năm sau, học phí tăng 20-41% so với năm trước theo từng vùng.

bình luận(2 bình luận)

20x20Doan nghiem

Vang tăng ! Tăng thế nào khi đồng luong hưu tăng Ko quá con số, lương chúng toi cũng tăng Ko quá 1 con số. Học phí tăng 2 con số , vậy chúng tôi sống thế nào.

20x20tao

Lương tăng 8% học phí tăng 30% chưa nói tất tần tật đều tăng giá. Các trường ĐH thực hiện đúng lộ trình ép dan vào ngõ cụt

Cùng chuyên mục
Top