Năm 2020: Xóa triệt để cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

0 Thành Nam
ANTĐ Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. 
Kế hoạch này nêu rõ, đến năm 2020, sẽ không còn cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2015 sẽ xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý. Đối với 20 bãi rác, 10 bệnh viện chưa hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, phải hoàn thành trước ngày 31-12-2015. Cũng theo Kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục xử lý triệt để, dứt điểm 222 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại gồm 104 bãi rác cấp huyện quản lý, 118 bệnh viện tuyến huyện.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top