Năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%

0 Huệ Anh
ANTD.VN - Trong phiên họp ngày 8-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Luật Thủy lợi; Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình về một số nội dung liên quan. 

Cuối buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với 407/420 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo Nghị quyết này, một số mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế được đặt ra là: Giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP.

Quy mô nợ công hàng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%; Thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp;15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top