Năm 2016, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,7%

0 Duy Tiến
ANTĐSáng nay, 10-11, với tỷ lệ 100% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Theo đó, Quốc hội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 6,7%.

Về các chỉ tiêu chủ yếu khác trong năm 2016, Nghị quyết của Quốc hội đặt ra: Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5% so với năm 2015; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo: 21%; Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 24,5 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%....
ảnh 1Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2016

Để đạt được các chỉ tiêu này, Nghị quyết của Quốc hội đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác để đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội thông qua; Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khu vực kinh tế trong nước phát triển, thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường; Tiếp tục triển khai Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật, rà soát, hoàn thiện pháp luật thực hiện các cam kết quốc tế, hiệp định thương mại tự do.

Phát triển đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động các loại thị trường, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Trình Quốc hội Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người có công, người nghèotheo chuẩn nghèo mới, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giải quyết tốt hơn cung cầu trên thị trường lao động; Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Cùng đó, phải nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công và cải cách hành chính, thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; Dự báo và nắm chắc diễn biến tình hình trong và ngoài nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại để chủ động giải quyết mọi tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top