Năm 2016: Ngân sách ưu tiên số 1 cho đầu tư phát triển

0 Nguyễn Phan
ANTĐ Với 391/392 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, sáng 14-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016.
Theo đó, Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị: Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2016 là 596.882 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. 

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang. Cùng đó, ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước. Phần còn lại mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top