Năm 2015, Hà Nội tăng 2.274 biên chế viên chức

0 Anh Tú
ANTĐ Trong phiên làm việc sáng 5-12, UBND TP báo cáo HĐND TP kế hoạch sử dụng biên chế của năm 2015 và đề nghị HĐND thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015.

ảnh 1Biên chế công chức năm 2015 của TP Hà Nội giữ nguyên so với năm 2014

Theo ông Trần Huy Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, biên chế hành chính năm 2015 của thành phố là 11.066 biên chế. Trong đó, biên chế công chức là 9.408 biên chế (giữ nguyên số giao năm 2014, gồm dự phòng 11 biên chế); lao động họp đồng là 1.279 chỉ tiêu; lao động hợp đồng theo định mức là 379 chỉ tiêu.

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 là 151.078 biên chế. Trong đó, biên chế viên chức là 131.273 biên chế (tăng 2.274 biên chế so với năm 2014), lao động hợp đồng là 12.167 chỉ tiêu (tăng 1.445 chi tiêu so với năm 2014); lao động hợp đồng theo định mức là 7.638 chỉ tiêu (tăng 287 chỉ tiêu so với năm 2014).

Theo đánh giá của Ban pháp chế HĐND TP Hà Nội, trong năm 2014 số lượng biên chế hành chính, sự nghiệp của các đơn vị sử dụng cơ bản không vượt so với số biên chế được HĐND TP giao. Việc quản lý và sử dụng công viên chức cũng được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, có số dự phòng để nhận người có trình độ, chuyên môn giỏi…

Tuy nhiên, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP - Nguyễn Hoài Nam cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vẫn đề tồn tại: “Bộ máy của ở một số cơ quan hành chính và nhất là khối các đơn vị sự nghiệp của TP vẫn còn cồng kềnh, có sự trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa ngành và cấp, giữa các phòng, ban trong cùng một đơn vị.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị đã hết chức năng, nhiệm vụ chưa nhiều. Đa số các địa phương, đơn vị đều chưa sử dụng hết số công chức, viên chức nhưng lại tự ý ký hợp đồng lao động với tổng số người làm việc lại cao hơn tổng số biên chế được giao. Vẫn còn tình trạng để lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn của công chức”.

Sau khi xem xét, HĐND TP đã thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2015 với sự tán thành của 83 đại biểu (đạt lệ 88,3% so với tổng số đại biểu).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top