Năm 2012: Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%

0 Chính Trung
ANTĐ Ngày 23-11, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011, kế hoạch năm 2012.  
Nhìn lại năm 2011, UBND TP Hà Nội đánh giá, nền kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội, an ninh trật tự  được đảm bảo. GDP tăng 10,13%, tuy thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch (12%), nhưng cao hơn 1,67 lần so với cả nước. Hướng tới năm 2012, TP sẽ tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, đổi mới cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng các công trình hạ tầng khung, phát triển đô thị bền vững; khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường… TP cũng đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, đô thị, môi trường như GDP tăng 10-10,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 1,5%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh 86%...

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như một số chỉ tiêu không đạt, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức cao, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, cũng như lĩnh vực trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường còn chậm. Tính chủ động của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế; việc chỉ đạo điều hành thiếu quyết liệt; thực hiện phân cấp quản lý kinh tế - xã hội triển khai chậm, hiệu quả chưa cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành ở từng cấp, từng ngành. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Hoàn thiện, phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch ngành, các quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng; coi trọng công tác quản lý quy hoạch để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đô thị, phát triển giao thông tĩnh; thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phải đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục xây dựng, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…                       

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top