Na Uy sẵn sàng hỗ trợ phát triển bền vững

0 Tạ Toàn
ANTĐ Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Tone Skogen ngày 20-5 đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị thường niên Việt Nam - Na Uy lần thứ 8. 

Hai bên vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy, đặc biệt là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển (bao gồm đóng tàu, hàng hải, đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, năng lượng, dầu khí, công nghệ xanh, công nghệ thông tin...).

Việt Nam khẳng định, nguồn vốn ODA Na Uy được sử dụng hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Na Uy bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top